HV-07-044 - Không phải chỉ khi đập xuống sàn mới gọi là đập bóng.

Không phải chỉ khi đập xuống sàn mới gọi là đập bóng.
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Đập Bóng trên sân mình là "Hinata Shoyo" thì ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đập Bóng của đối phương đều bị -2 điểm Chặn khi ra sân.

Mô tả

Không phải chỉ khi đập xuống sàn mới gọi là đập bóng.