HV-09-058 - Không có ai ở đó hết!!! Mau đập xuống đi!!!

Không có ai ở đó hết!!! Mau đập xuống đi!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Chuyền cho nhân vật "Kageyama Tobio" trên sân mình. Sau đó được phép thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Hinata Shoyo" từ khu vực Loại Bỏ của mình, đưa 1 quân "Hinata Shoyo" từ trên tay ra khu vực Đập Bóng.

Mô tả

Không có ai ở đó hết!!! Mau đập xuống đi!!!