HV-10-028 - Kawanishi Taichi

Kawanishi Taichi
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để đặt 1 quân trên cùng bộ cờ đối phương vào khu vực Loại Bỏ và rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

C-Quick!