HV-11-024 - Kawanishi Taichi

Kawanishi Taichi
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng hoặc Chặn Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí từ 1 nhân vật trường Shiratorizawa để thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Shiratorizawa từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Nhưng…