HV-04-050 - Karasuno, chiến đấu!

Karasuno, chiến đấu!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
GiaoRút cờ
Rút 2 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép xếp thành vòng tròn (cho đối phương xem ít nhất 6 quân Nhân Vật trường Karasuno khác tên nhau trên tay). Nếu không, đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả