HV-03-030 - Kamasaki Yasushi

Kamasaki Yasushi
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
3
Normal
Năng lực

Mô tả