HV-05-008 - Kai Nobuyuki

Kai Nobuyuki
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2+
0
3
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên nhân vật trường Nekoma, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ rồi tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả