HV-02-038 - Kai Nobuyuki

Kai Nobuyuki
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
0
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả