HV-02-037 - Kai Nobuyuki

Kai Nobuyuki
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
0
3
1
Rare
Năng lực

Mô tả