HVP-027 - Kai Nobuyuki

Kai Nobuyuki
Đội bóng Karasuno, Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Promo
Chỉ số
4
0
1
0
Promo
Năng lực Sấm
Khi nhân vật Đập Bóng trường Nekoma xuất hiện trên sân mình, được phép sử dụng 3 Ý Chí của nhân vật này để +1 điểm Đập cho 1 nhân vật "Yamamoto Taketora" trên sân mình và rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Xem đây!!