HV-05-031 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
1+
1
1
Super
Năng lực
Khi nhân vật "Tanaka Ryunosuke" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng trên sân mình, được phép đặt 1 quân "Lần này tao sẽ đỡ được cái máy game của mày!!" từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả

Anh Tanaka, lần này em sẽ giữ gìn cái máy game!!!