HVD-01-002 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
1
0
2
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để rút thêm 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Câu hỏi 1: Bằng năng lực của quân cờ mã HVD-01-002 “Kageyama Tobio”, tôi có thể loại bỏ quân cờ này cùng 1 Ý Chí để lấy quyền rút cờ không?

Trả lời: Không. “Kageyama Tobio” đang được kích hoạt năng lực không phải là Ý Chí nên không thể thay thế cho Ý Chí.

Câu hỏi 2: Khi quân cờ mã HVD-01-002 “Kageyama Tobio” xuất hiện tại khu vực Chuyền bóng, tôi có thể kích hoạt 2 lần Năng lực của Kageyama Tobio sử dụng 4 Ý chí để rút thêm 2 quân từ bộ cờ không?

Trả lời: Không. Những năng lực được kích hoạt khi nhân vật ra sân chỉ có hiệu quả 1 lần duy nhất tại thời điểm đó.