HV-04-002 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1+
3
0
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép đặt 1 quân Hành Động từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Giao hoặc +1 điểm Chuyền.

Mô tả