HV-03-004 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
2
1
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng hoặc Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả