HV-03-003 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1
1
1
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút từ bộ cờ 1 quân "Một đòn tấn công siêu rộng", đưa cho đối phương xem rồi thêm vào trên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả