HV-02-004 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1
3
0
Normal
Năng lực

Mô tả