HV-01-008 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
1
0
2
Normal
Năng lực
Kết thúc Giai đoạn Đập Bóng: Nếu nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng trên sân mình, +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng "Hinata Shoyo" có điểm Đập bé hơn hoặc bằng 3.

Mô tả

Câu 1: Khi kết thúc Giai đoạn Đập Bóng, nếu quân Nhân Vật Hinata Shoyo với điểm Đập gốc là 3 đang ở khu vực Đập Bóng, có thể kích hoạt năng lực của nhân vật này để +1 điểm Đập cho Hinata Shoyo không ?

Trả lời: Không được. Lúc đó quân Nhân Vật Hinata Shoyo đã được +1 điểm Đập nhờ điểm Chuyền của Kageyama Tobio nên điểm Đập là 4, do đó Kageyama Tobio sẽ không được phép kích hoạt năng lực nữa.