HV-01-007 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
1
0
1
Rare
Năng lực

Mô tả