HV-01-006 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
1
0
3
Super
Năng lực

Mô tả