HV-01-005 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1
1
2
Ultra
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng, nếu "Hinata Shoyo" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng "Hinata Shoyo". Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ được đưa ra tối đa 1 nhân vật Chặn Bóng từ trên tay.

Mô tả