HVP-054 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Promo
Chỉ số
1
1+
0
2
Promo
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng, nếu có nhân vật "Hinata Shoyo" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng nhờ năng lực của quân của mình, tự +1 điểm Chuyền, chọn tối đa 1 quân nhân vật trường Karasuno từ khu vực Loai Bỏ của mình và thêm vào Ý Chí của nhân vật này.

Mô tả

Người kì quái_