HV-07-004 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1
1
2
Normal
Năng lực Sấm
3: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Chúng ta nhất định sẽ thắng với tư cách là một đội.