HV-07-003 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
3
1
0
0
Super
Năng lực Sấm
3: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, được phép chọn tối đa 1 quân "Nhịp âm" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Ngón tay đã trở nên ăn khớp với bóng hơn bình thường.