HV-06-004 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1
3
1
Rare
Năng lực

Mô tả

Tự tôi hiểu được phong độ của bản thân.