HV-06-003 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
1+
0
2
Ultra
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Chuyền. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ được đưa ra tối đa 1 nhân vật Chặn Bóng từ trên tay.

Mô tả

Tự tôi hiểu được phong độ của bản thân.