HVD-03-002 - KAGEYAMA TOBIO

KAGEYAMA TOBIO
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
0
1+
1
1
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
2 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 2 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả

Nhớ tận dụng toàn bộ chiều rộng sân.