HV-05-036 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
1
1
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng, nếu đã sử dụng quân Hành Động ở giai đoạn Đập Bóng, được phép đặt quân "Azumane Asahi" từ trên tay vào khu vực Đập Bóng trên sân mình để +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng.

Mô tả

Hãy mở đường cho chủ công tiến tới nữa!