HV-11-004 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
1+
0
1
Rare
Năng lực
Khi nhân vật Chuyền Bóng trường Karasuno xuất hiện trên sân mình, được phép chuyển nhân vật này từ khu vực Giao Bóng sang khu vực Chuyền Bóng để tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả

Cậu ta đang khởi động!
Vậy là sắp vào sân rồi…!