HV-11-003 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
1+
0
0
Ultra
Năng lực Kích Hoạt
Kết thúc giai đoạn Đập Bóng của mình, nếu nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng và khu vực Loại Bỏ của mình có từ 5 quân Nhân Vật trường Karasuno khác tên nhau trở lên, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Chuyền, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được phép sử dụng năng lực

Mô tả

Đòn tấn công đồng bộ