HV-10-043 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Kitagawa Daiichi Khối Lớp 9
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
1+
1
1
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả

Cậu ta đã lấy điểm từ đội chúng ta!!