HV-10-004 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
2
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thực hiện tấn công hàng sau. (Kết thúc lượt này. Ở lượt tiếp theo, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng và chỉ Đỡ Bóng thành công với điểm Đỡ từ 2 trở lên).

Mô tả

Một chú “Dump shot đáp trả”…!!