HV-10-003 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
1
3
0
Super
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, chọn 1 quân Nhân Vật trường Karasuno (ngoài "Kageyama Tobio") từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Phối hợp rất chuẩn xác.