HV-09-002 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
1+
2
0
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Chuyền. Hoặc nếu nhân vật này có từ 5 Ý Chí trở lên, tự +3 điểm Chuyền.

Mô tả

Đến tấn công anh mày bằng vũ khí mạnh nhất nào,