HVD-04-002 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
0
0
3
2
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
3 : Khi nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là nhân vật trường Aobajosai, nếu nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Li ở khu vực Đỡ Bóng.

Mô tả

Hòa rồi nhé.