HVD-02-008 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Starter Normal
Năng lực

Mô tả