HV-04-013 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
0
3
1
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu nhân vật Đỡ Bóng và Chuyền Bóng trên sân mình là nhân vật trường Aobajosai, được phép sử dụng 2 Ý Chí để ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được thêm cờ lên tay, cũng không được rút quân từ bộ cờ.

Mô tả