HV-03-019 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn 1 quân Nhân Vật trường Aobajosai ở khu vực Loại Bỏ rồi đưa nó trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả