HV-03-018 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
2
0
3+
1
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu trên tay còn từ 2 quân trở xuống, được phép sử dụng 1 Ý Chí để tự +1 điểm Đập.

Mô tả