HV-02-043 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0+
0
3
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện trên nhân vật Đỡ Bóng trường Aobajosai, được phép đặt từ 0 đến 3 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, tự +5 điểm Đỡ.

Mô tả

Câu hỏi: Khi tôi đặt Quân cờ mã HV-02-043 “Iwaizumi Hajime” xuống ô đỡ, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, tôi không bỏ quân nào vào khu vực Loại Bỏ, thì “Iwaizumi Hajime” có được +5 điểm đỡ không?

Trả lời: Nếu bạn thỏa điều kiện trên tay còn từ 3 quân trở xuống, thì dù không bỏ quân nào vào khu vực Loại Bỏ cũng vẫn được +5 điểm đỡ cho “Iwaizumi Hajime”.