HV-01-034 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
3
0
3+
1
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí để +1 điểm Đập cho nhân vật này.

Mô tả