HV-10-055 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
1
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 1 nhân vật Lớp 12 hoặc Lớp 9 từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Yo