HV-09-016 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0+
0
3
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Hành Động trên tay vào khu vực Hành Động để tự +7 điểm Đỡ.

Mô tả

Khi đón được cú bóng hoàn hảo của đối phương mình mới biết cảm giác thỏa mãn của việc đỡ bóng.