HV-09-015 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
0
3
0
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, chọn 1 Ý Chí của nhân vật này và thêm vào Ý Chí của nhân vật Chuyền Bóng "Oikawa Toru" trên sân mình. Sau đó, nếu 1 nhân vật Oikawa Toru có từ 5 Ý Chí trở lên, +2 điểm Chuyền cho nhân vật đó.

Mô tả

VÔ cùng hoàn hảo!!!