HV-08-028 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
3+
0
Normal
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì tự +1 điểm Đập. Ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đập Bóng của đối phương đều bị -2 điểm Đập khi ra sân.

Mô tả

Lúc nào cũng vậy, em chỉ nên nghĩ đến một chuyện quan trọng trước mắt thôi.