HV-06-021 - Iwaizumi Hajime

Iwaizumi Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
4
Normal
Năng lực

Mô tả

KINDAICHI, KUNIMI!