HV-05-045 - Iwaizume Hajime

Iwaizume Hajime
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật trường Aobajosai xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng trên sân mình, được phép đưa nhân vật này từ khu vực Đập Bóng ra khu vực Chặn Bóng để ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 3.

Mô tả

Ghi điểm kiểu nào kết quả chẳng như nhau.