HV-05-005 - Inuoka So

Inuoka So
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên nhân vật Đập Bóng trường Nekoma, nếu không còn quân trên tay, được phép rút tối đa 3 quân từ bộ cờ.

Mô tả