HVD-02-003 - Inuoka So

Inuoka So
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
2
3
Starter Normal
Năng lực

Mô tả