HV-02-031 - Inuoka So

Inuoka So
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
2
3
Normal
Năng lực

Mô tả