HV-02-030 - Inuoka So

Inuoka So
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
0
3
1
Rare
Năng lực

Mô tả